กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ม.3/ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท

รายละเอียดการรับสมัคร


 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 • ตั้งแต่ วันที่ 5 – 19 ตุลาคม 2565

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 13800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสัตวบาล/สัตวศาสตร์/สัตวรักษ์
 • ตั้งแต่ วันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2565

 • ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10430 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
 • ตั้งแต่ วันที่  26 ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565

 • ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10430 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
 • ตั้งแต่ วันที่  7 – 21 ตุลาคม 2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

 
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!