Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนฯ ป.ตรี / เงินเดือน 18000 ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนฯ ป.ตรี / เงินเดือน 18000 ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 กันยายน 2564

 • ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุน
 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 • เงินเดือน 18000 บาท
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาหรือทางการบัญชี พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจซึ่งได้ ศึกษาวิชาบัญชีมา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download  ใบสมัคร จากเว็บไซต์ http://finance.dld.go.th/th
 • หรือขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
 • กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคาร อุศุภราช ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่วันที่ 21 – 28  กันยายน  2564 ในวันและเวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!