กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรีทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 9 ถึง 21 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รัปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่งอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามมารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://djop.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 9 ถึง 21 พฤศจิกายน 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!