กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง ป.ตรี หลายสาขา หลายอัตรา เงินเดือน 18000 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2565

 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 • กลุ่มงาน ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และค่าตอบแทนที่จะได้รับ จำนวน 8 อัตรา

 • ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ปริญญาโท)
 • คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์
 • ค่าตอบแทน เดือนละ 21,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา

 • ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ปริญญาตรี)
 • คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์
 • ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
 • จำนวน 4 อัตรา

 • นักจัดการงานทั่วไป (ด้านคอมพิวเตอร์) (ปริญญาตรี)
 • คุณลักษณะเฉพำะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
  ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หรือได้รับปริญญาหรือวุฒิอย่างอื่น ที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
  ต าแหน่งส าหรับต าแหน่งน
 • ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา

 • ชื่อตำแหน่ง นิติกร (ปริญญาตรี)
 • คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ส านักงาน ก.พ. รับรองในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
 • จำนวน 2 อัตรา

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8 – 15  กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • https://ditp.thaijobjob.com
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8 – 15  กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • https://ditp.thaijobjob.com

 

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!