fbpx

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน ป.6/ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน ป.6/ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

ตำแหน่ง ด้านธรณีวิทยา
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิยา หรือเทคดนโลยีธรณี หรือวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยี หรือวิศวกรรมทรัพยากรธรณี

ตำแหน่ง ด้านจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง ด้างช่างสำรวจ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา ช่างสำรวจ หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างก่อสร้าง หรือช่างเครื่องกล หรือช่างไฟฟ้า

ตำแหน่ง ด้านขับรถยนต์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

การรับสมัคร ยื่นสมัครได้ที่ สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กุงเทพมหานคร
ตั้งแต่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563 

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร ต่อ
  • ยื่นสมัครได้ที่ สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล
  • [ตั้งแต่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563 ]
  • ที่มาการรับสมัคร http://www.dgr.go.th

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!