Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน ป.6/ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4 – 12 มีนาคม 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน ป.6/ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4 – 12 มีนาคม 2564

 

รายละเอียดการรับสมัคร

โครงการทดลองเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินผ่านระบบสระเติมน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ

 • ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางธรณีวิทยา หรือ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี

 • ตำแหน่ง ด้านขับรถยนต์ 
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 10,000  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป

 โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก พื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง 

 • ตำแหน่ง ช่างสำรวจ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน  11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขช่างสำรวจ หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่าง ก่อสร้าง หรือช่างเครื่องกล หรือช่างไฟฟ้า

 • ตำแหน่ง ด้านขับรถยนต์ 
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 10,000  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป

 • การรับสมัคร ยื่นสมัครที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected] 
 • ตั้งแต่ วันที่ 4 – 12 มีนาคม 2564 

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!