กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลากร ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 สมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 10 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลากร ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 สมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 10 กันยายน 2564

 • ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

 • ปฏิบัติงาน ณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ลักษณะงาน
 • 1. ประสานและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • 2. ประสานและจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 • 3. ประสานและจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. อายุไม่เกิน 30 ปี
 • 2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • 4. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint )  ได้เป็นอย่างดี

 • สามารถขอยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร ได้ด้วยตนเองที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • หรือทาง E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 ดังนี้

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!