กรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา มัธยม ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 19500 / สมัคร 18 – 25 มิถุนายน 2567


 • ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 มิถุนายน 2567  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E- mail) ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครได้ทาง E- mail
 • โดยพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ใน Website www.dep.go.th หัวข้อ “สมัครงาน” พร้อมกรอกข้อมูล  ให้ถูกต้องครบถ้วน แนบหลักฐานตามข้อ ๔ เป็นไฟล์ PDF หรือ JPEG
 • ตั้งแต่วันที่ 18 – 25  มิถุนายน 2567
 • (เปิดรับเอกสารการสมัครฯ วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30  น. และปิดรับเอกสารสมัครฯ วันที่  25 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น.) โดยส่งทาง E- mail : [email protected]
 • ซึ่งผู้ที่เลือกสมัครวิธีนี้ เมื่อส่ง E- mail แล้วต้องติดต่อกลับมาที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หมายเลขโทรศัพท์  0 2 1 0 6 9 3 0 2หรือ  ในวัน  และเวลาราชการ เพื่อยืนยันการส่ง E- mail ของท่าน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับการได้รับใบสมัครให้ท่านทราบเพื่อยืนยันการส่ง E- mail

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!