กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 41 อัตรา ม.3/ม.6/ปวส ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 • จำนวน 9 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ
 • จำนวน 24 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
 • จำนวน 7 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • การรับสมัคร
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต  http://dep.thaijobjob.com
 • เปิดรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2564 – 26 ตุลาคม 2564 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!