Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 381 อัตรา ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายจังหวัด ตั้งแต่ วันที่ วันที่ 2 – 8 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 381 อัตรา ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายจังหวัด ตั้งแต่ วันที่ วันที่ 2 – 8 มีนาคม 2565

 • กรมควบคุมโรครับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • จำนวน 381 อัตรา
 • ตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม 2565

 • กองระบาดวิทยา
 • นักวิชาการสาธารณสุข 10 อัตรา

 • กองโรคติดต่อทั่วไป
 • นักวิชาการสาธาณสุข 5 อัตรา

 • กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
 • พยาบาลวิชาชีพ 11 อัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์ 6 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข 64 อัตรา

 • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
 • นักเทคนิคการแพทย์ 10 อัตรา

 • สถาบันบำราศนราดูร
 • พยาบาลวิชาชีพ 25 อัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์ 10 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา

 • สถาบันราชประชาสมาสัย
 • พยาบาลวิชาชีพ 25 อัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์ 10 อัตรา

 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
 • พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์ 6 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข 12 อัตรา

 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
 • พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา

 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
 • นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา

 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
 • นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา

 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
 • นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข 8 อัตรา

 •  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
 • พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์ 6 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข 28 อัตรา

 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
 • นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา

 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
 • พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข 15 อัตรา

 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
 • นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา

 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
 • พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา
 • กเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข 9 อัตรา

 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พยาบาลวิชาชีพ 9 อัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์ 7 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข 38 อัตรา

 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
 • พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข 14 อัตรา)


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครตามหน่วยงานที่ท่านสนใจได้ดังนี้

 • 1. กองระบาดวิทยา (รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 10 อัตรา)
  โทรศัพท์ 0 2590 3801
  >> รายละเอียดการรับสมัคร
 • 2. กองโรคติดต่อทั่วไป (รับสมัคร นักวิชาการสาธาณสุข 5 อัตรา)
  โทรศัพท์ 0 2590 3165
  >> รายละเอียดการรับสมัคร
 • 3. กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
  (รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 11 อัตรา / นักเทคนิคการแพทย์ 6 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข 64 อัตรา)
  โทรศัพท์ 08 0059 4119, 09 8725 2682, 08 7516 3474
  >> รายละเอียดการับสมัคร
 • 4. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 10 อัตรา)
  โทรศัพท์ 0 2521 0943-5
  >> รายละเอียดการรับสมัคร
 • 5. สถาบันบำราศนราดูร
  (รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 25 อัตรา / นักเทคนิคการแพทย์ 10 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา)
  โทรศัพท์ 0 2590 3471-2
  >> รายละเอียดการรับสมัคร
 • 6. สถาบันราชประชาสมาสัย (รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 25 อัตรา / นักเทคนิคการแพทย์ 10 อัตรา)
  โทรศัพท์ 0 2385 9135-7 ต่อ 1719-1720
  >> รายละเอียดการรับสมัคร
 • 7. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
  (รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา / นักเทคนิคการแพทย์ 6 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข 12 อัตรา)
  โทรศัพท์ 0 5314 0774 ต่อ 127-129
  >> รายละเอียดการรับสมัคร
 • 8. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
  (รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา / นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา)
  โทรศัพท์ 0 5521 4615-7 ต่อ 341,342
  >> รายละเอียดการรับสมัคร
 • 9. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ (รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา)
  โทรศัพท์ 0 5622 1822 ต่อ 106,143
  >> รายละเอียดการรับสมัคร
 • 10. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา)
  โทรศัพท์ 0 3623 9302 ต่อ 125
  >> รายละเอียดการรับสมัคร
 • 11. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
  (รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข 8 อัตรา)
  โทรศัพท์ 0 3231 0766
  >> รายละเอียดการรับสมัคร
 • 12. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
  (รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา / นักเทคนิคการแพทย์ 6 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข 28 อัตรา)
  โทรศัพท์ 0 3827 1881-2 ต่อ 121,106
  >> รายละเอียดการรับสมัคร
 • 13. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น (รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา)
  โทรศัพท์ 0 4322 2818-9 ต่อ 236
  >> รายละเอียดการรับสมัคร
 • 14. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
  (รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา / นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข 15 อัตรา)
  โทรศัพท์ 0 4221 9168
  >> รายละเอียดการรับสมัคร
 • 15. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
  (รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา)
  โทรศัพท์ 0 4421 2900 ต่อ 214,217
  >> รายละเอียดการรับสมัคร
 • 16. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
  (รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา / นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข 9 อัตรา)
  โทรศัพท์ 0 4525 5934, 0 4524 3235
  >>  รายละเอียดการรับสมัคร
 • 17. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
  (รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 9 อัตรา / นักเทคนิคการแพทย์ 7 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข 38 อัตรา)
  โทรศัพท์ 0 7534 1147 ต่อ 21
  >> รายละเอียดการรับสมัคร
 • 18. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
  (รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา / นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข 14 อัตรา)
  โทรศัพท์ 0 7433 6080-1 ต่อ 11
  >> รายละเอียดการรับสมัคร

[/read_more]

 ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!