กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พฤษภาคม 2567


  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ดาวน์โหลดใบสมัครท้ายประกาศ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  https://comm.rtaf.mi.th/ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
  • ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมสวมหน้ากากอนามัย ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ๐ ๒๕๓๔ ๕๓๖๐ และ ๐ ๒๕๓๔ ๔๒๓๕

กดเพื่อดูฉบับเต็มรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!