Latest:
งาน ราชการงานบริษัทงานบริษัท 2567งานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานบริษัท 2567หางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี ขึ้นไป  เงินเดือนสูงสุด 20,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 20,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 • ส่วนจัดการความรู้และนวัตกรรม
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 16,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 • ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 16,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (จป.วิชาชีพ)
 • ฝ่ายบริหารอาคาร
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 16,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาความปลอดภัย และอาชีวอนามัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชํานาญการ (จป.วิชาชีพ)
 • ฝ่ายบริหารอาคาร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 20,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาความปลอดภัย และอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

 • การรับสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่[email protected] 
 • สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (www.dad.co.th)  หัวข้อ “สมัครงาน”

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!