กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 30 อัตรา ปวส และ ป.ตรี หลายสาขา / บรรจุทั่วประเทศ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 12 ธันวาคม – 3 มกราคม 2567


 • ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราว่าง อัตราค่าจ้าง และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง

 • ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
 • อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 15000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 15000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 • อัตราว่าง จำนวน 25  อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 9400 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
 • อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 11500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง หรือสาขาวิชาทคนโลยีถ่ายภาพและวิดีทัศน์

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 12 ธันวาคม – 3 มกราคม 2567
 • ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!