ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการประมง(กุ้ง/ปลา)
  • ดูแลการเลี้ยงสัตวฺ์น้ำ(กุ้ง/ปลา) ให้ได้คุณภาพตามเป้าหมายของบริษัท
  • ตรวจสอบและวางแผน การจัดการฟาร์ม (การจัดการน้ำ/บุคลากร)
  • ตรวจสอบข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำ(กุ้ง/ปลา) เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการทำงาน
  • ดูแลและจัดทำข้อมูล รายงานผลการเลี้ยง วิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยง เพื่อพัฒนาการทำงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ
  • ติดตามข่าวสารหน่วยงานด้านอาชีวอนามัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • พนักงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
  • บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • ปฎิบัติตามระบบมาตรฐานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
  • ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และปฎิบัติตามระเบียบด้าน ISO และ SHE & En.

 • Programmer
 • Qualification
  • Bachelor or Master graduates preferably in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or relate fields with an outstanding academic background.
  • 0-2 years Experience. (Welcome for New-Graduate)
  • Thai Nationality
  • Design & Development Program Based on Coding  (Full stack /Frontend/Backend developer)
  • programming language: .NET, VB.NET, ASP.NET,HTML, JAVA  (One or More)

 • พนักงาน/เจ้าหน้าที่โครงการข้าวโพด
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาพืชไร่,พืชสวน,พืชศาสตร์,ปฐพีวิทยา,เกษตรศาสตร์,พัฒนาการเกษตร,เครื่องจักรกลเกษตร,เกษตร-กลวิธาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์
  • ปฎิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้ (ภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคกลาง)

 • พนักงานทรัพยากรบุคคล (พื้นที่ภาคเหนือ)
 • คุณสมบัติ (Qualifications)
  • ประสบการณ์ 0-2 ปี
  • สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สาขาขับรถยนต์ได้

 • Sales Representative CP, Five Star / พนักงานขายผลิตภัณฑ์ CP , 5 ดาว
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การประสานงานและการนำเสนอการขายได้
  • รักงานบริการ มีความกระตือรือร้นและความอดทน
  • สามารถขับรถเกียรธรรมดาและมีใบขับขี่
  • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

 • Data Scientist, Programmer, Implementer, BA
  Qualifications
  • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science, Engineering, MIS or related field.
  • Male/Female, age not over 30 years, Thai nationality.
  • Good command of English
  • Able to travel (Provincial areas/abroad)
  • Have service mind

 • Engineer (IE, EE, ME, Civil, Food)
 • Qualifications
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Industrial Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering and Mechanical Engineering, Mechatronic Engineering, Food Engineering or any related field.
  • 0 – 3 years’ experience in Engineering Function.
  • New graduates are Welcome.
  • Computer literacy is a must.
  • Outgoing, Organized, Structured, Presentable, Professional.
  • Able to work up country
กดเพื่อดูรายละเอียด/ตำแหน่งอื่นๆ / ช่องทางการเปิดรับสมัคร
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!