กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา  เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 2 ถึง 8 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา  เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 2 ถึง 8 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร
  • ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 18,000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์

  • การสมัคร 
  • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 7 ถนนประชานิมิตร อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตั้งแต่ วันที่ 8 ถึง 15 ตุลาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!