กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช. / ปวท. / ปวส. / อนุปริญญา เงินเดือนสูงสุด 13,800 บาท สมัคร 9 – 22 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช. / ปวท. / ปวส. / อนุปริญญา เงินเดือนสูงสุด 13,800 บาท สมัคร 9 – 22 พฤศจิกายน 2565

 • รายละเอียดการรับสมัคร


 • ตำแหน่ง นายช่างโยธา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11280 – 13800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาสนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขาวิชาก่อสร้าง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกล
 • และพื้นที่สหกรณ์ (อาคาร 1 ชั้น 1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9 – 22  พฤศจิกายน 2565 และในวัน และเวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้

Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!