กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 17,380 บาท เปิดรับสมัคร 25 สิงหาคม – 10 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 17,380 บาท เปิดรับสมัคร 25 สิงหาคม – 10 กันยายน 2565

 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 17,380 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

 • ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาช่างทองหลวง

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://cpd.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 10 กันยายน 2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!