สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ป.ตรี / เงินเดือน 17360 สมัคร บัดนี้ – 19 เมษายน 2567


 • ประกาศฉบับที่ 23/2567 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

 • เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

  (2) มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

  (3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

  (4) พร้อมที่จะปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาด ถ้ามีใบขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์จะ

  ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 • กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ หรือ Download ได้ที่ http://coop.pwa.co.th
 • และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์การประปา  ส่วนภูมิภาค จำกัด อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 ถึงวันที่  19 เมษายน 2567 ในวัน เวลาปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!