มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 31 อัตรา หลายตำแหน่ง / ปวช. ปวส. ป.ตรี + / สมัครตั้งแต่ 22 พฤศจิกายน 2566 – 12 มกราคม 2567



 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครอาจารย์และบุคลากร รวม 31 อัตรา ประกอบด้วย

 • การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 จำนวนรวม 10 อัตรา
 • กำหนดรับสมัคร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 
 • https://bit.ly/3MJmaF1

 • การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 จำนวนรวม 16 อัตรา
 • กำหนดรับสมัคร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2567 
 • https://bit.ly/3R2sEBl

 • การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 จำนวน 5 อัตรา
 • กำหนดรับสมัคร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2567
 • http://bit.ly/49xMxr8


 • ผู้สนใจสามารถ Scan QR Code เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 064 – 001 – 0454 ในวันและเวลาราชการ











ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 



Back To Top
error: Content is protected !!