ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ รับสมัครงาน ป.ตรี สมัคร 12 – 23 ตุลาคม 2566


 • ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
 • เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการอย่างน้อย
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท

 • คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
 • เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเกษตร

 • วันเวลารับสมัคร
 • ผู้สมัครยื่นใบสมัครทางอีเมล์ [email protected] และ [email protected]
 • ระหว่างวันที่ 12 –  23 ตุลาคม 2566


 • ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
 • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์จ้างเหมาบริการ
 • ระหว่างวันที่ 12 –  25 ตุลาคม 2566
 • คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
 • เพศชาย และจบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมตอนต้น
 • วันเวลารับสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ในวันและเวลาราชการ
 • ตั้งแต่วันที่ 18  – 25 ตุลาคม 2566 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ตึกอำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • รายละเอียด  คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!