ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ปกครอง ตั้งแต่ 18 – 22 ธันวาคม 2566


  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมา
  • บริการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 1 อัตรา
  • ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
  • กลุ่มงานปกครอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 0 5315 0188 ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

***โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก***

  • ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการทดสอบ วันที่ 27 ธันวาคม 2566

  • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!