สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 4 อัตรา ม.3 ขึ้นไป / เงินเดือน 11000 สมัคร 2 – 6 ตุลาคม 2566


  • ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
  • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  • ด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
  • พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ 4  อัตรา


  • รายละเอียดฉบับเต็ม

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!