กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ วันที่ 13 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดกดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 • สมัครได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th (หัวข้อข่าวสมัครงาน)
 • ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ทั้งหมดด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ชั้น 6 กรมบัญชีกลาง
 • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ทั้งหมดมาที่ “สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400” 
 • ตั้งแต่ วันที่ 13 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ more” less=”ปิด”]

 • สมัครได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th (หัวข้อข่าวสมัครงาน)
 • ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ทั้งหมดด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ชั้น 6 กรมบัญชีกลาง
 • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ทั้งหมดมาที่ “สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400” 
 • ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!