กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / บรรจุทั่วประเทศ / หลายตำแหน่ง 187 อัตรา ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 – 18 มีนาคม 2567


 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)
 • ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2567

 • นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)
  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 164 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15000 –  16500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  จำนวน 1 อัตรา
  สำหรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11500  – 12650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 9  อัตรา
 • อัตราเงินเดือน สำหรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 11500  -12650  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 13  อัตรา
 • อัตราเงินเดือน สำหรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 11500  -12650  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถของสำนักงาน ก.พ. 

 • การรับสมัครสอบ 
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 – 18 มีนาคม 2567
 • ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • เปิดเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ https://personnel.cdd.go.th/  หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน”
 • หรือ http://cdd.jobthaigov.comกดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!