Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 28  กรกฎาคม 2566

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 28  กรกฎาคม 2566


 • กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไป
 • เจ้าพนักงานโสตฯ
 • นายช่างโยธา
 • ธุรการ การเงินและบัญชี


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน
 • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • ปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน


 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  จำนวน 1 อัตรา
  สำหรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11500  – 12650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 • เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
 • จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
 • สำหรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11500  – 12650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 •  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาวิชาการพิมพ์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิทศศิลป์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 6 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน สำหรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 11500  -12650  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน สำหรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 11500  -12650  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) หรือสูงกว่า


 • การรับสมัครสอบ (ขยายเวเลาการเปิดรับสมัคร)
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566  เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 28  กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น.
 • ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • เปิดเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ https://personnelcdd.so.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน”
 • หรือ http://cdd.jobthaigov.com

 


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!