บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อเป็นพนักงาน จำนวน 60 อัตรา ปวส./ป.ตรี/ป.โท ตั้งแต่ วันที่ 12 – 26 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อเป็นพนักงาน จำนวน 60 อัตรา ปวส./ป.ตรี/ป.โท ตั้งแต่ วันที่ 12 – 26 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

  • จำนวนทั้งสิ้น 60 อัตรา
  • เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
  • คุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ     

ตำแหน่งอื่นๆ ดูต่อด้านล่าง


  • การรับสมัคร สมัครทางระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ https://career.cattelecom.com/
  • ตั้งแต่ วันที่ 12 – 26 พฤศจิกายน 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!