สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 มีนาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันบริการตรวจสอบค

Read more

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่ เปิดรับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 – 16 มีนาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานทางหลวงชนบทท

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 2 – 9 มีนาคม 2561 (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

 สำนักงานสาธารณสุขจั

Read more

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 – 23 กุมพาพันธ์ 2561 (รายละเอียดและคุณสมบัติกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลสวนปรุง รับ

Read more

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการจำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร บัดนี้ ถึง 7 กุมพาพันธ์ 2561 (รายละเอียดและคุณสมบัติกดเข้าไปอ่าน)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

Read more

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 127 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 – 16 กุมพาพันธ์ 2561 (รายละเอียดและตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลนครพิงค์ เช

Read more

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 330 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 9 กุมพาพันธ์ 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บริษัท ท่าอากาศยานไท

Read more

อบจ.เชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 43 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1 – 26 กุมพาพันธ์ 2561(รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more

(เชียงใหม่) โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 อัตรา เปิดรับ 22 -26 มกราคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลสวนปรุง จัง

Read more
error: Content is protected !!