เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลตำบลท่าศาลา จั

Read more

สำนักงานคลังเขต 5 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 – 22 มิถุนายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคลังเขต 5 เช

Read more

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 มีตำแหน่งว่างมากกว่า 300 อัตรา โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2–18 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2–18 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 – 11 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานป้องกันควบคุ

Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานประจำของศูนย์ศรีพัฒน์ จำนวน 21 อัตรา เปิดรับสมัคร บัดนี้ ถึง 20 เมษายน 2561 (รายละอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิท

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 186 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 – 23 เมษายน 2561 (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจัง

Read more

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและพนักงานจ้าง จำนวน 119 อัตรา ตั้งแต่ 4 – 26 เมษายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลนครพิงค์ เช

Read more

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 มีนาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันบริการตรวจสอบค

Read more

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่ เปิดรับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 – 16 มีนาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานทางหลวงชนบทท

Read more
error: Content is protected !!