สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา สมัคร […]

สำนักงานศาลปกครอง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครทาง online  12 – 26 มิถุนายน 2567

สำนักงานศาลปกครอง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเ […]

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครงาน ป.ตรี / เงินเดือน 15000 / สมัคร 8 – 28 พ.ค. 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ป.ตรี / หลายตำแหน่ง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร บัดนี้ – 17 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 20250 / สมัคร บัดนี้ – 13 พ.ค. 2567

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 20250 / สมัคร บัดนี้ – 13 พ.ค. 2567

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 12 อัตรา / สมัคร 1 – 9 พ.ค. 2567

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 12 อัตรา / สมัคร 1 – 9 พ.ค. 2567

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 10 – 24 เมษายน 2567

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 10 – 24 เมษายน 2567

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร  – 19 เมษายน 2567 

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร  – 19 เมษายน 2567 

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (จังหวัดเชียงใหม่) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 15000 / ตั้งแต่วันที่ 5 – 24 เมษายน 2567 

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (จังหวัดเชียงใหม่) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 15000 / ตั้งแต่วันที่ 5 – 24 เมษายน 2567 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) รับสมัครงาน/ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2567

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) ร […]

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 127 อัตรา ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา และ อื่นๆ + / บรรจุทั่วประเทศ / สมัคร 5 – 26 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 177 อัตรา ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา และ อื่นๆ + / บรรจุทั่วประเทศ / สมัคร 22 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2566

Back To Top
error: Content is protected !!