fbpx

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห

Read more

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป

Read more

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563

Read more

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 9 – 22 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานธนานุเคราะห์

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่  ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงว

Read more

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง 9 – 29 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง 9 – 29 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. / ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ 22 ตุลาคม – 6 พฤจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. / ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ 22 ตุลาคม – 6 พฤจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปวช. / ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 9 – 16 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปวช. / ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 9 – 16 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 6 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 6 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563

Read more
error: Content is protected !!