fbpx

ไทยเบฟเวอเรจ เปิดรับสมัครรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไทยเบฟเวอเรจ เปิดรับ

Read more

เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2563 ตำแหน่งว่าง 12,779 ตำแหน่ง แต่สอบผ่านเพียง 5,344 คน (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2563 ตำแหน่งว่าง 12,779 ตำแหน่ง แต่สอบผ่านเพียง 5,344 คน (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เงินเดือนสูงสุด 22,750 บาท ตั้งแต่ 23 ถึง 31 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการดิ

Read more

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 44 อัตรา ม.ต้น/ม.ปลาย/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ตั้งแต่ 23 ถึง 27 มันาคม 2563 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 44 อัตรา ม.ต้น/ม.ปลาย/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ตั้งแต่ 23 ถึง 27 มันาคม 2563 

Read more

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี / ปริญญาโท หลายสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี / ปริญญาโท หลายสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563 

Read more

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา  ป.โท/ป.ตรี/ปวส. ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึง 9 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมโยธาธิการและผังเม

Read more

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขาและอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 21,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 30 มีนาคม 2563 (รายนละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมเจรจาการค้าระหว่า

Read more

องค์การสุรา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกหลายตำแหน่ง ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 29,920 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การสุรา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกหลายตำแหน่ง ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 29,920 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการ เพศ ชาย และ หญิง ประจำปี 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการ เพศ ชาย และ หญิง ประจำปี 2563

Read more

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.ปลาย/ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ 9 ถึง 13 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการเด็กและเยาว

Read more
error: Content is protected !!