ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง / หลายจังหวัด ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ปูนซิเมนต์ไทย (SCG)

Read more

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาโท หลายสาขา / เงินเดือน 19,250 บาท จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 30 พฤษภาคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาโท หลายสาขา / เงินเดือน 19,250 บาท จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 30 พฤษภาคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

Read more

เปิดสอบ ก.พ. 2565 จำนวน 600,000 ที่นั่ง กรอกข้อมูลล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 65 เวลา 08.30 น.

เตรียมเปิดสอบ ก.พ. 2565 กรอกข้อมูลล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 65 เวลา 08.30 น.

Read more

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา สมัครบัดนี้ถึง 26 เมษายน 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา สมัครบัดนี้ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

Read more

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 89 อัตราปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ตั้งแต่ วันที่ 18 – 29 เมษายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักอนามัย กรุงเทพม

Read more

CP ALL ซีพี ออลล์ บริษัทในกลุ่มฯ เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง และ หลายอัตรา ทั่วประเทศ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ปริญญาตรี (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

CP ALL ซีพี ออลล์ บร

Read more

สำนักงาน ก.พ. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 สำหรับผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 8 พฤษภาคม 2565

สำนักงาน ก.พ. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 สำหรับผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 8 พฤษภาคม 2565

Read more

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ขึ้นไป สมัคร 25 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2565

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ขึ้นไป สมัคร 25 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2565

Read more

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 283 อัตรา หลายตำแหน่ง สมัคร ตั้งแต่ 11 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวง เปิดรับสม

Read more

บางจาก คอร์ปอเรชัน เปิดรับสมัครงาน ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายตำแหน่ง (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บางจาก คอร์ปอเรชัน เ

Read more
error: Content is protected !!