fbpx

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง ปวส./ป.ตรี/ป.โท เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมปศุสัตว์ เปิดรับส

Read more

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 52 อัตรา ป.ตรี / ป.โท หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ วันที่  17 ถึง 21 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

Read more

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Read more

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 3 กรกฎาคมถึง 12 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเลขาธิการสภา

Read more

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 21,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 2 – 16 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเลขาธิการวุฒ

Read more

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 24,900 บาท ตั้งแต่ 17 มิถุนายนถึง 13 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่

Read more

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท เงินเดือนสูงสุด 21,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมโยธาธิการและผังเม

Read more

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ หลายจังหวัด หลายอัตรา จำนวนมาก (รายละเอียดและจังหวัดที่เปิดรับสมัครกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ หลายจังหวัด หลายอัตรา จำนวนมาก 

Read more

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน ปริญญาตรี / ปริญญาโท เงินเดือนสูงสุด 25,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 15 – 26 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานกองทุนพัฒนาผ

Read more

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง ป.ตรี/ป.โท หลายสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 19,250 บาท ตั้งแต่ 22 มิถุนายนถึง 14 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง ป.ตรี/ป.โท หลายสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 19,250 บาท ตั้งแต่ 22 มิถุนายนถึง 14 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!