fbpx

Mitsubishi มิตซูบิชิ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Mitsubishi บริษัท มิตซูบิชิ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 38 อัตรา ม.3/ม.6/ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม – 7 เมษายน  2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการสัตว์ทหารบก เป

Read more

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส. ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 1 – 8 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์อำนวยการรักษาผล

Read more

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 141 อัตรา / ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท / เงินเดือน 20040 บาท สมัครตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 141 อัตรา / ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท / เงินเดือน 20040 บาท สมัครตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง หลายตำแหน่งหลายอัตรา ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารออมสิน เปิดรับ

Read more

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน 19 อัตรา ปวช./ปวส. เงินเดือนสูงสุด 12,690 บาท ตั้งแต่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท

Read more

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 12 อัตรา ปวช. ขึ้นไป  ตั้งแต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การส่งเสริมกิจกา

Read more

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 27 อัตรา ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไอ่าน)

กรมวิทยาศาสตร์การแพท

Read more

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ปวช./ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองต่อต้านการค้ามนุษ

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ปวช./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงศ

Read more
error: Content is protected !!