fbpx

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ปวช./ปวส./ป.ตรีหลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ 8 – 23 กรกฎาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมศิลปากร เปิดรับสม

Read more

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 3 กรกฎาคมถึง 12 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเลขาธิการสภา

Read more

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 33 อัตรา ปวช. / ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท 8 – 14 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 33 อัตรา ปวช. / ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท 8 – 14 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 21,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 2 – 16 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเลขาธิการวุฒ

Read more

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา เพศ ชาย/หญิง ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ. ตั้งแต่ วันที่ 6 ถึง 10 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการเงินทหารบก เปิ

Read more

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./อนุปริญญา หลายอัตรา ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 10 กรกฎาคม 2563(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมที่ดิน เปิดรับสมั

Read more

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. เงินเดือน 13,280 บาท ตั้งแต่ 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานนโยบายและแผน

Read more

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ปวท./ปวช. เงินเดือนสูงสุด 13,800 บาท ตั้งแต่ 22 ถึง 30 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป

Read more

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท เงินเดือนสูงสุด 21,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมโยธาธิการและผังเม

Read more

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ หลายจังหวัด หลายอัตรา จำนวนมาก (รายละเอียดและจังหวัดที่เปิดรับสมัครกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ หลายจังหวัด หลายอัตรา จำนวนมาก 

Read more
error: Content is protected !!