fbpx

App หางานราชการ และอื่นๆ ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ ติดตามงานราชการ และงานยอดนิยม รับการแจ้งเตือนงานใหม่ๆ ได้ทุกวัน

App หางานราชการ และอื่นๆ ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ ติดตามงานราชการ และงานยอดนิยม รับการแจ้งเตือนงานใหม่ๆ ได้ทุกวัน (ไปดาวน์โหลดได้เลย)

Read more

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ 11  ถึง 22 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ 11  ถึง 22 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา สมัครตั้งแต่บัดนี้ 15 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรีสาขาบัญชี ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

MRT Bangkok Metro เปิดรับสมัครงาน Part time จำนวน 100 อัตรา ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

MRT Bangkok Metro เปิดรับสมัครงาน Part time จำนวน 100 อัตรา ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม  2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม  2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 41 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 23,100 บาท ตั้งแต่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 41 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 23,100 บาท ตั้งแต่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการปกครอง จัดทำโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 7,255 อัตรา ทุกตำบลทั่วประเทศ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง จัดทำโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 7255 อัตรา ทุกตำบลทั่วประเทศ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา สมัครตั้งแต่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา สมัครตั้งแต่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา และ ปวส. สมัครตั้งแต่บัดนี้ 15 พฤษภาคม 2563

กระทรวงทรัพยากรธรรมช

Read more
error: Content is protected !!