กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ สมัคร 15 – 19 สิงหาคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

กระทรวงยุติธรรม เปิด

Read more

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 4 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 4 กันยายน 2565

Read more

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือน 16,500 บาท สมัคร 16 สิงหาคม – 5 กันยายน 2565

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือน 16,500 บาท สมัคร 16 สิงหาคม – 5 กันยายน 2565

Read more

ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป / หลายตำแหน่ง / สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 10 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป / หลายตำแหน่ง / สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 10 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 173 อัตรา หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 15,000 บาท / ม.ต้น / ม.ปลาย / ปวส และ ป.ตรี หลายสาขา / เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2565

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 173 อัตรา หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 15,000 บาท / ม.ต้น / ม.ปลาย / ปวส และ ป.ตรี หลายสาขา / เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2565

Read more

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา / 2 ตำแหน่ง / เงินเดือน 15,000 สมัคร 3 – 15 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา / 2 ตำแหน่ง / เงินเดือน 15,000 สมัคร 3 – 15 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 35 อัตรา ปวช / ปวท / ปวส / อนุปริญญา / ปริญญาตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 23110 บาท / ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 สิงหาคม 2565

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 35 อัตรา ปวช / ปวท / ปวส / อนุปริญญา / ปริญญาตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 23110 บาท / ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 สิงหาคม 2565

Read more

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส และ ป.ตรี ทุกสาขา บรรจุทั่วประเทศ  เปิดรับสมัคร 18 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส และ ป.ตรี ทุกสาขา บรรจุทั่วประเทศ  เปิดรับสมัคร 18 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการ 40 อัตรา / ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป / สมัคร 15 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการ 40 อัตรา / ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป / สมัคร 15 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!