fbpx

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี เงินเดือน 15000 บาท ตั้งแต่ 21 – 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี เงินเดือน 15000 บาท ตั้งแต่ 21 – 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 21 – 28 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 21 – 28 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ปวช / ป.ตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 20 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 20 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หลายตำแหน่ง ป.ตรี และ ป.โท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1- 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หลายตำแหน่ง ป.ตรี และ ป.โท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1- 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. / ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่ 28 ตุลาคม ถึง 17 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. / ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา 28 ตุลาคม ถึง วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563

Read more

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง 9 – 29 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง 9 – 29 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!