สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 6 – 25 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการอ้

Read more

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ สมัคร 15 – 19 สิงหาคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

กระทรวงยุติธรรม เปิด

Read more

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราว ม.6/ปวส./ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สภากาชาดไทย เปิดรับส

Read more

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18,000 / สมัคร ตั้งแต่ 17 – 25 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Read more

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา ปวส./ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสถิติแห่งชาต

Read more

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 19250 สมัครวันที่ 16 สิงหาคม – 5 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่

Read more

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 19250 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทัพอากาศ เปิดรับส

Read more

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 28 อัตรา สมัครตั้งแต่ 25 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

Read more

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 4 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 4 กันยายน 2565

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 32 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ สมัคร 15 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงพ

Read more
error: Content is protected !!