กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา + / หลายตำแหน่ง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 23430 / สมัคร 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2567

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ + / หลายตำแหน่ง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 25  มีนาคม – 10 เมษายน 2567

สำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่งปวช. ปวส. / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 2 – 8 กรกฎาคม 2567

สำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 1 – 5 เมษายน 2567

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 28 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2567

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน / ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ หลายอัตรา / ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 19500 /สมัคร 20 – 27 มิถุนายน 2567

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ หล […]

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา / สมัคร 24 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน  2567

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรร […]

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา / ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 17 – 24 พฤษภาคม 2567

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 104 อัตรา / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 18 -22 มีนาคม 2567

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ 86 อัตรา รับสมัคร 26 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2567

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ 86 อัตรา รับสมัคร 26 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครงาน 43 อัตรา / หลายตำแหน่ง / มัธยม และ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 9 พฤษภาคม  2567

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครงาน 43 อัตรา / หลายตำแหน่ง / มัธยม และ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 9 พฤษภาคม  2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 2567

Back To Top
error: Content is protected !!