กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2566

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร ตั้งแต่บัดนี้  1 – 11 พฤศจิกายน 2565

Read more

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ปวส. และ ป.ตรี สมัครบัดนี้ ถึง 4 มกราคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเลขาธิการสภา

Read more

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / สมัคร 26 ธันวาคม 2565 – 17 มกราคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานนโยบายและยุท

Read more

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 22750 บาท ตั้งแต่ วันที่ 3 – 21 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมโรค เปิดรับ

Read more

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา ปวส./ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 17,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตส

Read more

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป หลายอัตรา หลายจังหวัด เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง เปิดรับสมัค

Read more

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา ม.3/ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 23,430 บาท ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

Read more

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา / หลายตำแหน่ง  ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 19500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม -11 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรธรณี เปิด

Read more

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราฃการ ปวส. ขึ้นไป หลายตำแหน่ง เงินเดือนสูงสด 12650 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 28 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจการเ

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 15000 บาท เปิดรับสมัคร 29 สิงหาคม – 14 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงค

Read more
error: Content is protected !!