fbpx

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวช./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 8 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับ

Read more

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปวช / ปริญญาตรี หลายอัตรา หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 18 – 31 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปวช / ปริญญาตรี หลายอัตรา หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 18 – 31 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 21,250 บาท ตั้งแต่ 17 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การจัดการน้ำเสีย

Read more

กรมศิลปากร เปิดคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา ตั้งแต่ 5 – 17 สิงหาคม 2563 (รายละเออียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมศิลปากร เปิดคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา ตั้งแต่ 5 – 17 สิงหาคม 2563 (รายละเออียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส.ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 12,650 บาท ตั้งแต่ 10 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการคลัง เปิดร

Read more

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สถานบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน สุงสุด 30,890 บาท ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถานบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน สุงสุด 30,890 บาท ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ปริญญาตรีทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่ 21 – 30 กรกฎาคม 2563  (รายละเอัยดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักการแพทย์ กรุงเท

Read more

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 150 อัตรา ม.6/ปวช ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2563

กองบัญชาการตำรวจนครบาล เตรียมเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 150 อัตรา ม.6/ปวช. บรรจุเข้ารับราชการทันที (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 151 อัตรา วันที่ 13 – 24 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 151 อัตรา วันที่ 13 – 24 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!