มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา 12 – 30 มีนาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

มณฑลทหารบกที่ 38 ค่า

Read more

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร วันที่ 15 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนราชประชานุเค

Read more

อบต.ฝายแก้ว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 – 16 มีนาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

อบต.ฝายแก้ว เปิดรับส

Read more

ศูนย์หม่อนไหม ฯ จังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 – 12 มีนาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์หม่อนไหม ฯ จังห

Read more

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดน่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและพนักงานชั่วคราว 6 อัตรา เปิดรับสมัครในวันที่ 13 – 26 กุมภาพันธ์ 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลน่าน รับสมั

Read more

อบต. ศรีภูมิ จังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 – 20 กุมพาพันธ์ 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

อบต. ศรีภูมิ จังหวัด

Read more

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดน่าน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 19 -23 กุมพาพันธ์ 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สวัสดิการและคุ้มครอง

Read more

เทศบาลนครลำปาง ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง จำนวน 46 อัตรา วันที่ 19 – 27 กุมภาพันธ์ 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลนครลำปาง ประกา

Read more

มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ค่ายสุริยพงษ์ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา วันที่ 2 -16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ค่า

Read more
error: Content is protected !!