สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / จำนวน 20 อัตรา หลายตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม – 26 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / จำนวน 20 อัตรา หลายตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม – 26 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 111 อัตรา / หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร ตั้งแต่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 111 อัตรา / หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร ตั้งแต่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี 2 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่วันที่ 20-30 กันยายน 2564

กรมชลประทาน เปิดรับส

Read more

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอ ครม บรรจุข้าราชการ และ พนักงานราชการ จำนวน 35387 อัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอ ครม บรรจุข้าราชการ และ พนักงานราชการ จำนวน 35387 อัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา สมัครบัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา สมัครบัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2564

Read more

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป สมัคร 13 – 21 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการค้าต่างประเทศ

Read more

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคลากรจ้างเหมาบริการ จำนวน 24 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 15000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 16 – 22 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือน 17,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 14 – 20 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปออ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

กรมอุตสาหกรรมทหาร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 30 อัตรา ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 15 – 23 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมอุตสาหกรรมทหาร เป

Read more

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.โท ทุกสาขา เงินเดือน 18360 สมัครวันที่ 17 – 21 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.โท ทุกสาขา เงินเดือน 18360 สมัครวันที่ 17 – 21 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!