fbpx

กรมทรัพยากรบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายจังหวัด ทั่วประเทศ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือน 18000 เปิดรับสมัคร วันที่ 23 – 30 มิถุนายน 2564

กรมทรัพยากรบาดาล เปิ

Read more

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่ วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่ วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส / ป.ตรี หลายสาขา และอื่นๆ สมัคร 22 มิถุนายน ถึง 12 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส / ป.ตรี หลายสาขา และอื่นๆ สมัคร 22 มิถุนายน ถึง 12 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว จำนวน 73 อัตรา ตั้งแต่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทัพอากาศ เปิดรับส

Read more

สอบท้องถิ่น 2564 เลื่อนสอบจากวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 8 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สอบท้องถิ่น 2564 เลื่อนวันประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เป็นวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 318 อัตรา ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 23,780 บาท ตั้งแต่ วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับส

Read more

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมเปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เงินเดือน 13,800 บาท ตั้งแต่ วันที่ 11 – 18 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมท่าอากาศยาน เปิดร

Read more

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 37680 ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการจัดหางาน เปิดร

Read more

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่ 15 – 21 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 สำนักงานพัฒนาท

Read more
error: Content is protected !!