สพป.ตาก เขต 1 เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 – 27 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

  สพป.ตาก เขต 1

Read more

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 67 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

  การท่องเที่ยว

Read more

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 11 – 29 มิถุนายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค

Read more

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครเพื่อเป็นพนักงานราชการพิเศษ จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 100,000-200,000 บาท เปิดรับสมัคร 4 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สํานักงานปลัดกระทรวง

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2561

ราชภัฏเชียงใหม่ รับส

Read more

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

องค์การอุตสาหกรรมป่า

Read more

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 มีตำแหน่งว่างมากกว่า 300 อัตรา โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดน่าน เดือนมิถุนายน 2561 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 171 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-24 พ.ค. 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การประปาส่วนภูมิภาค

Read more

สำนักงานกศน.เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นครูผู้ช่วย จำนวน 198 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานกศน.เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นครูผู้ช่วย จำนวน 198 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!