กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 19 เมษายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการพัฒนาชุมชน เปิ

Read more

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 มีนาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันบริการตรวจสอบค

Read more

ศสพ.จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 – 23 มีนาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒน

Read more

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานอัตราจ้าง จำนวน 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 – 23 มีนาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิ

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 อัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 368 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 – 14 กุมพาพันธ์ 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมชลประทาน รับสมัคร

Read more

เทศบาลเมืองน่าน เปิดรับสมัครพนักงานทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ในวันที่ 9 – 20 กุมพาพันธ์ 2561 (รายละเอียดตกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลเมืองน่าน เปิด

Read more

สพป.เชียงราย เขต 4 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ และ พนักงานชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัครในวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมพาพันธ์ 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สพป.เชียงราย เขต 4 เ

Read more

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการจำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร บัดนี้ ถึง 7 กุมพาพันธ์ 2561 (รายละเอียดและคุณสมบัติกดเข้าไปอ่าน)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

Read more

สพป. แพร่ เขต 2 เปิดรับสมัครครูอัตราจ้างและพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 มกราคม – 5 กุมพาพันธ์ 2561

สพป. แพร่ เขต 2 เปิด

Read more
error: Content is protected !!