fbpx

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครงานเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ป.ตรี / ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 17,500 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 21 สิงหาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพัฒนาการวิจั

Read more

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม– 14 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรแ

Read more

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) เปิดรับสมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก  ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) เปิดรับสมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก  ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงาน จำนวน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ปวช./ปวส./ป.ตรี./ป.โท ตั้งแต่ 3 ถึง 18 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงาน จำนวน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ปวช./ปวส./ป.ตรี./ป.โท ตั้งแต่ 3 ถึง 18 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ธนาคารแห่งประเทศไทย (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

Read more

องค์การสุรา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับดารคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 38,720 บาท ตั้งแต่ 26 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การสุรา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับดารคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 38,720 บาท ตั้งแต่ 26 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ประจําปี 2563 จำนวน 223 อัตรา ทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more

Eastern Economic Corridor (EEC) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง ป.ตรี ขึ้นไป (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการนโ

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 93 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more
error: Content is protected !!