สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

โรงเรียนหลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนหลายจังหวัด

Read more

สพป และ สพม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการและลูกจ้างเหมาบริการ หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สพป และ สพม เปิดรับส

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more
error: Content is protected !!