สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน  15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้

 • นักบริหารงานงบประมาณ
 • จำนวน  1 อัตรา
 • เงินเดือน  15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจหรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้

 • การรับสมัคร
 • รับสมัครทาง เว็บไซต์ https://catc.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!