Latest:
งานบริษัทงานบริษัท 2567งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2567หางานบริษัทหางานบริษัท 2567หางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2567

การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา และ อื่นๆ / ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2567

การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา และ อื่นๆ / ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2567


 • การบินไทยสายการบินแห่งชาติที่คนในชาติภาคภูมิใจพร้อมต้อนรับ“คุณ” เพื่อร่วมเป็นพลังในการให้บริการระดับโลก
 • ด้วยความแข็งแกร่งของอัตลักษณ์ความเป็นไทยเชื่อมโยงประเทศไทยสู่ทั่วโลกโดยเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 • มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา กับความภาคภูมิใจในสายการบินแห่งชาติและอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน
 • การบินไทยเปิดรับสมัครหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรงที่พร้อมก้าวเดินไปกับเราใน

 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Senior Customer Service Agent สังกัดกลุ่มงานบริการผู้โดยสาร จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • หน้าที่ความรับผิดชอบให้บริการตรวจรับบัตรที่นั่งและเอกสารการเดินทาง สายการบินไทยและสายการบินลูกค้า
  ให้บริการ Gate Service ทั้งในส่วนของ Departure และ Arrival สายการบินไทยและสายการบินลูกค้า
  ดูแลความเรียบร้อยภาพรวมทั้งในส่วนของ Landside และ Airside
  ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติของผู้สมัคร

   

 • คุณสมบัติทั่วไปอายุ 25 – 45 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
  ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว มีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
  ชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร หญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
  น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

  เพศชาย ความสูง – 100 = น้ำหนักตัว (+/- 10)

  เพศหญิง ความสูง – 110 = น้ำหนักตัว (+/- 10)

   

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
  ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 59 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
  มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี

 • การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร 
 • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link https://career.thaiairways.com/career/
  ระยะเวลาการรับสมัคร
  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ [email protected] หรือ โทร 025451416 
 • ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป


 • การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link  https://career.thaiairways.com/career/


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!