กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 18,000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

  • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://cad.thaijobjob.com/
  • ตั้งแต่ วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!