กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / สมัคร 26 ธันวาคม 2565 – 6 มกราคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / สมัคร 26 ธันวาคม 2565 – 6 มกราคม 2566

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
 • เงินเดือน : 13800 บาท
 • ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง

 • ระดับการศึกษา :
 • – ปวส.
 • – อนุปริญญา

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

 • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
 • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6  มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • เปิดเว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ “

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!