Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18000 / สมัคร 22 – 31 กรกฎาคม 2566

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18000 / สมัคร 22 – 31 กรกฎาคม 2566 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • เงินเดือน  18000 บาท
 • ประเภท  บริหารทั่วไป
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 • 1) ปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายสารสนเทศ เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ระบบงานการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์
 • 2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 • 3) วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • 4) ปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูล จัดทำข้อมูลเครือข่ายธุรกิจภาคสหกรณ์ บนฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านทางเว็บไซต์
 • 5) ดูแลและให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • 6) ปฏิบัติงานด้านระบบรายงาน และระบบเครือข่ายสารสนเทศ การจัดการศูนย์ภาวะเศรษฐกิจการเงิน ศูนย์เตือนภัยทางการเงินและศูนย์สถิติการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 • 7) ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31  กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครตามขั้นตอน ดังนี้
 • เว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com หัวข้อ “พนักงานราชการ”


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ 


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!