กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 20 อัตรา / ป.ตรี / สมัคร 13 เมษายน – 19 พฤษภาคม  2567


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 • เงินเดือน  15000 บาท
 • ประเภท  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน  20 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี

 • รายละเอียดวุฒิ
 • ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ภายในวันปิดรับสมัคร และ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • รายละเอียดวุฒิ
 • ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ภายในวันปิดรับสมัคร และ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต   13 เมษายน   2567 ถึง  19 พฤษภาคม  2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
 • สมัครทาง  https://cad.thaijobjob.com/


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!