fbpx

BTS เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

BTS เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ

 • เจ้าหน้าที่สถานี ( Service Staff )
 • คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (โดยบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดให้)
 • สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีต่างๆ ได้ (โดยบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดให้)โปรดแนบรูปถ่ายปัจจุบัน

 • Management and financial reports Division ManagerNew
 • Jobspecification
 • Age: 30 up
 • Education: Bachelor orMaster degree in accounting, CPA will be an advantage.
 • Experience: 10 yearsup with 5 years in managerial accounting
 • Job description
 • preparing reports,budgets, commentaries and financial statements
 • undertaking financial administration
 • liaising with managerial staff and other colleagues
 • supervising a team ofaccounting technicians
 • developing andmanaging financial systems/policies
 • negotiating andobtaining finance for major projects
 • controlling andforecasting income and expenditure
 • work with/maintain businessstrategies to generate shareholder value
 • Coordinate with external auditor forfinancial statements preparation

 • วิศวกรระบบสื่อสาร
 • Qualification
 • Bachelor’s degree in Telecommunication orCommunications or Electronic Engineering or related fields.
 • Minimum 3 years’ experience in design,installation, testing and commissioning of communication systems or 1 years’experience as communications engineer responsible for design or
 • installation ortesting and commissioning for Railway projects.
 • Good knowledge in wide ranges ofCommunication systems
 • Have analytical and investigative skills.
 • Good command of spoken and written English.

 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 • คุณสมบัติ
 • อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาต่ำกว่าหรือเทียบเท่าระดับ ปวช. ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานด้านคลังสินค้า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคูคต จ.ปทุมธานี
 • สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว

 • เจ้าหน้าที่สารสนเทศเพื่อการบริหาร
 • Qualification
 •  Bachelor’s degree inManagement Information System, Statistics, Computer Sciences or related fields.
 •  Strong analytical, strategic, interpersonal and management skills.
 • Computer language and statistical analytical tools are preferable e.g. Visual Basic, SQL, Access and Statistical applications (ForecastbySPSS, Minitab, SAS ,Dataanalytics) , information systems.
 •  Can use the program Power BI.
 •  Can write code in oracle ( DataWarehouse )

 • เจ้าหน้าที่ประสานงานโรงจอด และโรงซ่อมบำรุง
 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความอดทนและความรับผิดชอบสูง
 • มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรม MS Office
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ถ้ามีพื้นฐานงานด้านช่างหรือวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า
 • คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เช่นตาบอดสี ตาบอดกลางคืน โรคลมชัก โรคระบบเลือด โรคความดัน โรคหัวใจ โรคระบบประสาทฯลฯ
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการงานควบคุมระบบ งานซ่อมบำรุง หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ มีวินัยสูง จิตใจมั่นคง มนุษยสัมพันธ์ดีมีความอดทนต่อภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามจุดเข้าทำงาน (Train Crew Point) ตามที่บริษัทฯกำหนด

 • ช่างเทคนิคประสานงานซ่อมบำรง
 • คุณสมบัติ
 • อายุระหว่าง 23 ถึง 35 ปี
 • การศึกษาวุฒิ ปวช. และปวส.
 • สาขา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านช่าง อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการประสานงาน
 • มีทักษะในการใช้ Microsoft Office
 • สามารถทำงานเป็นกะ

 • เปิดสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้ที่  https://job.bts.co.th/
กดเพื่อดูรายละเอียด และ ที่เปิดรับสมัคร และ ตำแหน่งอื่นๆ  ต่อ

 •  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • เจ้าหน้าที่สถานี ( Service Staff )
 • Management and financial reports Division Manager
 • GL and Tax accounting Division Manager
 • วิศวกรระบบสื่อสาร
 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 • เจ้าหน้าที่สารสนเทศเพื่อการบริหาร
 • Civil Maintenance Section Manager
 • Maintenance Foreman
 • Maintenance Technician
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานโรงจอด และโรงซ่อมบำรุง
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า
 • ช่างเทคนิคประสานงานซ่อมบำรุง
 • สมัครได้ที่ https://job.bts.co.th/th/application_form.aspx

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!