fbpx

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา / เงินเดือน 28500 ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 29 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา / เงินเดือน 28500 ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 29 เมษายน 2564

 • นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส กลุ่มงานสนับสนุนระบบห้องค้าเงิน (ปิดรับสมัคร วันที่ 28 เมษายน 2564)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ● ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ด้านระบบสารสนเทศ (Information Systems) ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือด้านการเงิน การธนาคาร
  ● มีความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 6.0, TOEFL 507 (Paper-based), 180 (CBT), 64(IBT)
  ● หากมีประสบการณ์ด้านการใช้งาน และ/หรือการปรับเปลี่ยน Configuration ของระบบงานทางด้าน Business จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน
  ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
  ● มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  ● มีความละเอียดรอบคอบ
  ● สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
  ● มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  ● มีความพร้อมในการเรียนรู้งานใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน
  ● มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้ดี
  ● “ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”
 • ● อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม (สูงสุดไม่เกิน 20%)

 • นิติกร / นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สายกฎหมาย  (ปิดรับสมัคร วันที่ 13 พฤษภาคม 2564)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ● ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านนิติศาสตร์
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
  ● ตำแหน่งนิติกร : อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน
  ● ตำแหน่งนิติกรอาวุโส : อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 42,800 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน

 • นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส กลุ่มงานสนับสนุนระบบห้องค้าเงิน (ปิดรับสมัคร วันที่ 28 เมษายน 2564)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ● ผู้สมัครที่ไม่มีประสบการณ์ : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือ
  ● ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมี ปสก. ด้าน HRM หรือ HRD หรือ OD (Organization Development) อย่างน้อย 2 ปี (โดยให้ผู้สมัครระบุรายละเอียดงานที่รับผิดชอบในเอกสารการสมัครงาน / Resume ด้วย)
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
  ● อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม (สูงสุดไม่เกิน 20%)

 • ขั้นตอนดำเนินการ
  ● รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
  ● ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
  ● ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!