fbpx

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 16 อัตรา/ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 28500 ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 16 อัตรา/ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 28500 ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

 

 •  พนักงานประจำ 16 อัตรา

 • คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
  ● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  ● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
  ● ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60 /CBT 150

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ● อยู่ระหว่างศึกษาเทอมสุดท้ายในระดับปริญญาตรี / สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  หรือ ด้านระบบสารสนเทศ (Information Systems) หรือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน● มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จ
  ● มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้ได้เร็ว และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
  ● สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
  ● มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 •  รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
  ● ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
  ● ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
  ● ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น

 •  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน
 • กรณีระดับเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 42,800 บาท
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 0-2283-5549 หรือ Email: [email protected]
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!