สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา สมัครตั้งแต่ 5 – 11 ตุลาคม 2564

 • ตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี))
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
 • มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ
 • อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
 • – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางระบบสารสนเทศ – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 •  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 •  มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
 •  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 •  มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
 •  มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 •  มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมด้านกราฟฟิกได้

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
 • งานช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์โครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 • งานช่วยสนับสนุนการให้สิทธิและประโยชน์ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 • .งานช่วยสนับสนุนการตรวจสอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 • .งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)
 • งานพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัคร

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!