องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ป.ตรี สมัคร 1 มีนาคม – 28 เมษายน 2566

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ป.ตรี สมัคร 1 มีนาคม – 28 เมษายน 2566


 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 • Bangkok Mass Transit Authority
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (อัตราจ้าง)

 • ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • ในการทำงานระดับวิชาชีพ (อัตราจ้าง)
 • ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพประจำองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

 • ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • – สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • – สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
 • – สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และผ่านการอบรมและทดสอบ

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อม
 • เอกสารหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 (ว้นวันหยุดราชการ)
 • ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ณ งานระบบบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
 • สำนักการเจ้าหน้าที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 • โทร 02246 0339 ต่อ 12201 ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ http://www.bmta.co.th


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ที่มา   ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!