พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เปิดมีความประสงค์รับสมัครบุคคล ป.ตรี ขึ้นไป หลายอัตรา วันละ 1,080 บาท สมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 กันยายน 2563

 • พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
 • มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
 • จำนวน 10 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง วันละ 1,080 บาท
 • ปฏิบัติงานวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวัน
 • หยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ “พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)” ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
  ***ระยะเวลาการสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 กันยายน 2563
  ***สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 17 กันยายน 2563
  ***ประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่ 19 กันยายน 2563
  ***ระยะเวลาดำเนินการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564

 • รายละเอียดการรับสมัคร
 • 1.สัญชาติไทย
 • 2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
 • 3.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่รับสมัคร หรือเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่รับสมัคร

 • เอกสารการรับสมัคร
 • 1.รูปถ่าย ขนาด 3×4 ซม. จำนวน 1 รูป
 • 2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • 4.สำเนาทะเบียนทหาร หรือ ใบกองหนุน (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • 5.สำเนาหลักฐานทางการศึกษา 1 ฉบับ
 • 6.ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
 • 7.หลักฐานอื่น เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อนามสกุล 1 ฉบับ
 • รายละเอียดอื่นๆ ดูได้จากเอกสารที่แนบมา
  ***สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2272-4500
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!