วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 15000 สมัคร 11 – 24 ตุลาคม 2566


 • ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 • ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 • เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 • ชื่อตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15000
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


 • ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ใบสมัคร)
 • ด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอำนวยการ อาคารอำนวยการ
 • 201 หมู่ที่ 4 ถ. รอบเมืองเชียงใหม่ ตำบล ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180
 • ตั้งแต่วันที่ 11 – 24  ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ 

   • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!