สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 16 อัตรา / ปวส. / สมัคร 19 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2567


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
 • เงินเดือน : 11500 บาท
 • ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • จำนวน : 16 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.

 • รายละเอียดวุฒิ
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกัน กับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.
 • โดยต้องมีผลสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (วันสอบสัมภาษณ์)

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสามารถสมัครได้ทาง อินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน  ถึง 13 พฤษภาคม  2567  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • https://bb.thaijobjob.com/


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!