Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 17 อัตรา / ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 26 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2566

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 17 อัตรา / ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 26 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนภูมิภาค)
  เงินเดือน : 11500 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 13 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (ส่วนกลาง)
  เงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ส่วนกลาง)
  เงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกัน กับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.
 • โดยต้องมีผลสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (วันสอบสัมภาษณ์)

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสามารถสมัครได้ทาง อินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 5  กรกฎาคม  2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • https://bb.thaijobjob.com/


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!