ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด / ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ

 • ธนาคารกรุงเทพเปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งงานที่เปิดรับ: กลุ่มงาน Transaction Banking
 • Product Development
 • คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมศาสตร์, บริหารธุรกิจ
  • ปริญญาโท สาขาการตลาด, การเงิน, การบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้าน Cash Management, Trade Finance, Supply Chain Management, Securities Service
  • หากมีประสบการณ์ด้าน Business Analyst, Project Manager ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความกระตือรือร้น ทำงานเชิงรุก และทำงานเป็นทีมได้
  • ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 • พื้นที่ในการปฏิบัติงาน อาคารแสงทองธานี ถนนสาทร (ใกล้กับสถานี BTS ช่องนนทรี)ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร (CV) ไปที่อีเมล [email protected]

 • Sales and Marketing
 • คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย  3 ปี ด้านการขาย การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าธุรกิจ โดยเฉพาะ Cash Management, Trade Finance, Supply Chain Management, Securities Service
  • มีการสร้างความสัมพันธ์ การสื่อสาร และการนำเสนอที่ดี
  • มีการคิดวิเคราะห์ได้ดี และมีประสบการณ์ด้านการเงินและการวางแผนกลยุทธ์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการพูด และการเขียน (คะแนน TOEIC 600 หรือเทียบเท่า)
  • ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 • พื้นที่ในการปฏิบัติงาน  อาคารแสงทองธานี ถนนสาทร (ใกล้กับสถานี BTS ช่องนนทรี)
 • ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร (CV) ไปที่อีเมล [email protected]

 • Client Implementation
 • คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ที่เกี่ยวข้องกับ Transaction Banking มีความสามารถในการพบปะลูกค้า และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT
  • สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกธนาคาร
  • หากมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Windows, SAP และ Oracle จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ โดยเฉพาะระบบเน็ตเวิร์ค
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการพูด และการเขียน (คะแนน TOEIC 500 หรือเทียบเท่า)
  • ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 • พื้นที่ในการปฏิบัติงาน  อาคารแสงทองธานี ถนนสาทร (ใกล้กับสถานี BTS ช่องนนทรี)
 • ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร (CV) ไปที่อีเมล [email protected]

 •  เจ้าหน้าที่ Call Center (ลูกจ้างตามสัญญา)
 •  คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สวัสดิการ
  • เงินเดือนประจำ
  • เบี้ยขยัน
  • ประกันสังคม
 • พื้นที่ในการปฏิบัติงาน: ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 9

 • Marketing Officer – Bancassurance (เจ้าหน้าที่การตลาดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต)
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการขายประกันชีวิตอย่างน้อย 1 ปี
  • ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน และนายหน้าประกันชีวิต
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • พื้นที่ในการปฏิบัติงาน  กรุงเทพและปริมณฑล/ต่างจังหวัด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล คุณธิดารัตน์ โทร: (66) 0 2685 7704 อีเมล: [email protected]
 • พื้นที่ต่างจังหวัด คุณปริญญา โทร: (66) 0 2296 8356 อีเมล: [email protected]

 • ลงทะเบียนฝากประวัติย่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่นัดหมายสัมภาษณ์(ออนไลน์)
 • ลงทะเบียน >> https://forms.office.com/r/XDhQSQBJCQ
 • สอบถามรายละเอียดงานตำแหน่งงานได้ที่  Tel. 06 3212 3054 (คุณเนส)
 • ADD FRIEND > https://lin.ee/jpUhBMN

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ more” less=”ปิด”]


 

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!